zumersuresi.gen.tr https://www.zumersuresi.gen.tr Zümer Suresi, Okunuşu ve Anlamı tr-TR hourly 1 Copyright 2020, zumersuresi.gen.tr Tue, 24 May 2016 00:00:00 +0000 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Zümer Suresi https://www.zumersuresi.gen.tr/zumer-suresi.html Fri, 07 Dec 2018 06:13:22 +0000 Zümer Suresi, Mekke döneminde Habeşistan'a hicret öncesi inen Zümer Suresi, 75 ayettir ve adını 71. ile 73. ayette geçen "zümer" sözcüğünden almıştır. Zümer; zümreler (guruplar) anlamına gelir. Guruplar derken; cehenneme gir Zümer Suresi, Mekke döneminde Habeşistan'a hicret öncesi inen Zümer Suresi, 75 ayettir ve adını 71. ile 73. ayette geçen "zümer" sözcüğünden almıştır. Zümer; zümreler (guruplar) anlamına gelir. Guruplar derken; cehenneme girecek topluluktan bahsedilmiştir. Sadece 53-55. ayetlerin Medine' de indiği bildirilmektedir. İniş sırasında 59. suredir. Sebe Suresinden sonra indirilmiştir. Hz. Ayşe annemizin rivayetine göre; Peygamber efendimiz Zümer ve İsra Surelerini okumadan uyumazmış. Zümer Suresinin 20. ayetinde, cennete girecekler için yapılan altından ırmakların aktığı odalardan bahsedilir. Bu yüzden bu sureye oda anlamına gelen Ğuref suresi de denmiştir. Surenin başından sonuna "Tevhid" konusu işlenmiştir.

Zümer Suresinde anlatılmak istenen:

Bu mübarek sure, büyük haşir gününü anlatır. O gün; gerçek takva sahiplerinin cennete, kötülerin ise cehenneme bölük bölük atılacağından bahsedilmektedir. Yüce Allah kullarına, ansızın ölüm gelmeden pişman olup tövbe etmelerini ve Rablerine dönmelerini, ölüm çatıp geldikten sonra yapılan tövbenin artık onlara fayda vermeyeceğini söylemektedir. 
"... Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir." (Zümer 39/10)
"... Zalimlere, "Kazandıklarınızı tadın." denir (Zümer 39/24)

Suçlu kafirlerin ahirette apaçık hüsrana uğrayacağını, altlarından ve üstlerinden ateşin onları nasıl saracağını anlatır. Zümer suresi, inanç konusunu açık bir şekilde ele almıştır. "Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında (ateşten) katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur." (Zümer 39/16)

Allah'ın yeri göğü emsalsiz yarattığı, güneş ve ayı yürütmesinden, insanları ana rahminde aşama aşama meydana getirdiğinden bahsetmiştir. Alemlerin Rabbi' in yüceliğine ve birliğine dair kanıtlar verilmiştir. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnız O' na kulluk edilmesi emredilmektedir.
" Allah kuluna yetmez mi "(Zümer 39/36)
" Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur' an' da insanlar için hertürlü misali verdik." (Zümer 39/27)

Mekke'deki müşriklerin, Müslümanlara karşı zulüm, şiddet ve düşmanlık havası içinde olduklarını anlatır. Hz. Peygamber (s.a.v)'e müşriklere karşı tavrını açıkçası ortaya koymasını ve onlar ne yaparsa yapsın yoluna devam etmesini emretmektedir. Dünya hayatının geçici ve aldatıcı olduğu, hiç kimsenin başkasının günahından sorumlu olmayacağını söylemektedir.
" Hiç şüphesiz sen de öleceksin onlar da ölecek." (Zümer 38/30)
" Herbir nefse yaptığının tam karşılığı verilir." (Zümer 39/69)

Yüce Allah' ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı, ama kendisine şükredilmesinden memnun olduğunu bildirir. Allah' ın rahmetinden ümitsizliğe düşülmemesini, insanoğlunun sabredip dosdoğru kulluk etmesini emretmektedir. Zümer suresinde, geniş bir biçimde Allah' ın birliğinden, inanç ve imanın esaslarından bahsedilmektedir. Surenin ana konusu neredeyse bu diyebiliriz. "Hayır artık (yalnızca) Allah' a kulluk et ve şükredenlerden ol." (Zümer 39/66) "Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım eden olmaz." (Zümer 39/66)

Zümer SuresiZümer Suresinin faziletleri:

Bu sureyi okuduktan sonra yapacağınız hiçbir dua geri çevrilmez Allah'ın izniyle. Zalimlerin şerrinden kurtulmak isteyenler 68-69. ayetleri okuyarak dua etmelidir. Toplum içinde saygı duyulan ve sevilen biri olmak isteyen bol bol Zümer suresini okuyabilir. Zümer suresini her gün okuyan Allah'ın sayısız nimetlerine kavuşur. Resulullah (s.a.v) buyuruyor ki; "Her kim Zümer suresinin son ayetleri olan 67-75. ayetlerleri okuduğunda (manasını düşünür ve Allah korkusundan) ağlarsa, cennet ona vacip olur." 
]]>
Zümer Suresi Tefsiri https://www.zumersuresi.gen.tr/zumer-suresi-tefsiri.html Sat, 08 Dec 2018 00:28:48 +0000 Zümer Suresi Tefsiri, Kuran-ı Kerimin indirilişi Hakim ve Aziz olan Allah tarafındandır. Emin olun ki Biz Sana Kuran-ı Kerimi hakkı ile indirdik. Bunun için özellikle dinini sadece kendine halis olarak kıl ve Yalnızca Allah'a kulluk Zümer Suresi Tefsiri, Kuran-ı Kerimin indirilişi Hakim ve Aziz olan Allah tarafındandır. Emin olun ki Biz Sana Kuran-ı Kerimi hakkı ile indirdik. Bunun için özellikle dinini sadece kendine halis olarak kıl ve Yalnızca Allah'a kulluk ve ibadet et. Cenabı Hak kendisine bir çocuk isteseydi eğer dileyeceği ve yaratacağından seçecekti. Fakat Cenabı Hak bundan özellikle müezzehtir. Çünkü Allah tektir ve kahredicidir. Cenabı Hak yeri ve göğü hakkı ile yaratmıştır, gündüzü gecenin üzerine sardığı gibi geceyi de gündüzün üzerine sarmıştır. Ayrıca Allah hem güneşi hem de ay'ı kendi emrine amade olarak kılmıştır. Bunların her birisi belli olan süreye kadar akıp gider. Şunu iyi bilmeliyiz ki, her şeyden en güçlü ve çok bağışlayıcı tek kişi Cenabı Allahtır. Allah insanları sadece bir nefesi ile yaratmıştır, sonra kulun eşini ise ondar var etmiştir. Cenabı Hak yarattığı kulları için yumuşak başlı olan hayvanlardan sekiz çift dünyaya indirmiştir. Anaların karınlarında bebeklerin üç karanlığın içerisinde yaradılışından yaratılışına yaratıp durmaktadır. İşte bizim Rabbimiz olan Allah o'dur. Ondan başka hiç bir ilah yoktur, mülk onundur, eğer Allah'ı inkar ederseniz hiç şüphesiz ki Allah'ında sizlere ihtiyacı yoktur. 

Zümer Suresi TefsiriZümer Suresinin Tefsiri, eğer Allah'a şükrederseniz kullarının hesabına razı olmaktadır. Ayrıca günahkar olan kişilerde birbirinin günahını çekecek değildirler. İnsanlar sıkıntılara düştükleri zaman Allah'a yönelerek bütün gönlü ile yönelip Cenabı Hakka dua etmelidir. Daha sonra Allah tarafından kendisine sunulan nimeti lütfettiginde önceden Allah'a etmiş olduğu dua unutulur ise, yolundan sapıtarak Cenabı Hakka ortak koşulmasına başlar. Ey Muhammed! küfürün ile biraz zevk etsen de sen o ateşlikleri hak edenlerindensin. Eğer kul gece saatinde kalkarak secdeye kapanır ve kıyama durarak Allah'a olan vazifesini yaparsa, ahiretteki hesabını katan özellikle Rabbinin rahmetini uman kullarından olur mu Dedi ki: bilen kişiler ile bilmeyen kişiler bir olur mu Fakat temiz bir akıl sahibi olanlar bu durumu anlar. Ey Muhammed! benim tarafımdan kullarıma söyle: beni unutmadan benim için iman eden kullarım! Cenabı haktan korkun. Bu dünya için güzellik yapmış olan kullarıma güzellikler vardır. Çünkü Allah'ın yeryüzü çok geniştir. Fakat sabreden kullarına mükafatları hesap sorulmadan ödenecektir.

Zümer Suresinin Tefsirinden, Cenabı Hakkın gökyüzünden suyu indirip onu yeryüzündeki bulunan menbalara koyduğunu sen görmedin mi Daha sonra onun ile farklı renklerde ekinler çıkarırdı, onların olgunlaşmasını ve sararmasını görürsün. Ekinleri daha sonra birer çöpe çevirir. Tabi ki, bunlarda temiz aklı olan kişiler için ihtar verilmektedir. Allah kimlerin bağrında İslam dinine yol açmış ise, Cenabı haktan nur üzerinde sayılmaz mı Allah'ın zikrinde kalpleri tam anlamı ile katılaşmış olan kullarında vay haline! İşte bütün bunlar apaçık ortada bir sapıklık içerisindedirler. Kıyamet günü geldiğinde bütün zalimlere: tadın bakalım şimdi kazanıp durduklarınızı! derken kötü olan azapdan yüzü korunacak kullara ne olur Çünkü Allah bu kullara dünyada hayatını yaşarken zilleti tattırmıştır. Ancak ahiretteki azap ise, çok daha büyüktür. Dünyadayken bunu keşke bilselerdi! Yemin ederiz ki Kuran-ı Kerimde bütün insanlar için her türlüsünden temsiller getirilmiştir. Ancak çok iyi düşünmeleri gerekmektedir. İnsanoğlu elbette ölecek ve sizlerde ölecekseniz. Ancak kıyamet gün geldiğinde Cenabı hakkın karşısında iken birbirinizden karşılıklı davacı olacaksınız. Allah kulların daha önceden yapmış oldukları kötü amelinin en kötüsünde bile suçlarını kefaret ile örtüp hala devam eden güzel amellerinin yerine en güzeli olacak şekilde mükafatı hak eden kullarına verecektir.
]]>
Zümer Suresi Oku https://www.zumersuresi.gen.tr/zumer-suresi-oku.html Sat, 08 Dec 2018 00:48:59 +0000 Zümer Süresi Oku; Bismillahirrahmanirrahim39/1; Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Meali; Bu Kitap'ın indirilişi, Aziz (üstün ve y Zümer Süresi Oku; 

Bismillahirrahmanirrahim

39/1; Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. 
Meali; Bu Kitap'ın indirilişi, Aziz (üstün ve yüce) ve Hakim (hikmet ve hüküm sahibi) olan Allah tarafındandır.

39/2; İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı fa’budillahe muhlisan lehud din.
Meali; Muhakkak ki Biz, bu Kitap'ı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini O'na muhlis olarak, Allah'a kul ol!

39/3; E la lillahid dinul halis, vellezinettehazü min dünihi evliya, ma na’buduhum illa li yukarribüna ilallahi zulfa, innallahe yahkumu beynehum fi ma hum fihi yahtelifün, innallahe la yehdi men huve kazibun keffarun. 
Meali; Halis din, Allah içindir, öyle değil mi Ve Ondan (Allah'tan) başka dostlar edinenler. Biz, putlara sadece bizi Allah'a yaklaştırmaları için tapıyoruz. (dediler). Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hükmü verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar ederleri hidayete erdirmez.

39/4; Lev eradallahu en yettehıze veleden lastafa mimma yahluku ma yeşau subhaneh, huvallahul vahıdul kahhar.
Meali; Eğer Allah bir çocuk kendine sağlamak isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O, Sübhan'dır (her şeyden münezzeh). O, Allah; Vahid'dir (tektir), Kahhardır (kahredicidir).

39/5; Halakas semavati vel arda bil hakkı, yukevvirul leyle alen nehari ve yukevvirun nehare alel leyli ve sehhareş şemse vel kamere, kullun yecri li ecelin musemmen, e la huvel azizul gaffaru. 
Meali; (Allah), gökleri ve yeri hakkı ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneş'i ve Ay'ı emre hazır kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar gider. O; yüce ve üstün (Aziz), çok mağfiret eden (Gaffar) değil midir

39/6; Halakakum min nefsin vahıdetin summe ceale minha zevceha ve enzele lekum minel en’ami semaniyete ezvacin, yahlukukum fi butüni ummehatikum halkan min ba’di halkın fi zulumatin selasin, zalikumullahu rabbukum lehul mulk, la ilahe illa huve, fe enna tusrafün. 
Meali; Sizi tek bir nefisten halk etti. Sonra ondan, onun eşini (zevcesini). Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan sekiz çift yarattı, indirdi. Sizi annelerinizin karnında, bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla, üç karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'dır. Mülk, O'nundur. O'ndan başka İlah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz.

39/7; İn tekfurü fe innallahe ganiyyun ankum, ve la yerda li ıbadihil kufr, ve in teşkurü yerdahu lekum, ve la teziru vaziretun vizra uhra, summe ila rabbikum merciukum fe yunebbiukum bima kuntum ta’melün, innehü alimun bi zatis sudür. 
Meali; Eğer inkar ederseniz, muhakkak ki Allah, sizden size ihtiyacı yoktur (Gani'dir). O, kulları konusunda küfre razı olmaz. eğer şükrederseniz sizden razı olur. Hiç bir günahkar, diğerinin günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz rabbinizedir. O da size yapmış olduklarınızı haber verir. Muhakkak ki O, kalplerde olanı bilendir.

39/8; Ve iza messel insane durrun dea rabbehu muniben ileyhi summe iza havvelehu ni’meten minhu nesiye ma kane yed’ü ileyhi min kablu ve ceale lillahi endaden li yudılle an sebilih, kul temetta’ bi kufrike kalilen inneke min ashabin nar. 
Meali; İnsana bir zarar dokunduğu zaman, Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra (Allah) kendi tarafından bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur. Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşar. De ki; Küfrün ile biraz daha faydalan. Muhakkak ki sen, cehennem ehlinden sin.

39/9; Em men huve kanitun anael leyli saciden ve kaimen yahzerul ahırete ve yercü rahmete rabbihi, kul hel yestevillezine ya’lemüne vellezine la ya’lemün, innema yetezekkeru ulül elbab. 
Meali; Gece]]> Zümer Suresi Meali https://www.zumersuresi.gen.tr/zumer-suresi-meali.html Sat, 08 Dec 2018 19:24:37 +0000 Zümer suresi meali, suremizin mealini tek tek açıklayalımBismillahirrahmanirrahi
Zümer suresi meali, suremizin mealini tek tek açıklayalım

Zümer Suresi MealiBismillahirrahmanirrahim

1) Bu kitabın indirilişi Aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. 

2) Muhakkak biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona Halis kılarak Allah'a  kul ol.

3) Halis din Allah içindir, öyle değil mi Ve ondan başka dostlar edinenler biz onlara sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz. Muhakkak ki Allah hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah yalanlayanları ve inkar edenleri hidayete erdirmez.

4) Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O subhandır. O, Allah vahiddir. 

5) Allah gökleri ve yerleri hak ile yarattı. Geceyi gündüze gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı muassır kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana karşı akar. İyi bil ki çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan yalnız O'dur.

6) O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı.2 Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hakimiyet) yalnız onundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz

7) Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.

8) İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için O'na eşler koşar. De ki: "Küfrünle az bir süre yaşayıp geçin! Şüphesiz sen cehennemliklerdensin."

9) (Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür,) yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu" Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.

10) (Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, "Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir."

11) De ki: "Şüphesiz bana, dini Allah'a has kılarak O'na ibadet etmem emredildi."

12) "Bana, müslümanların ilki olmam da emredildi."

13) De ki: "Eğer ben Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım."

14) De ki: "Ben dinimi Allah'a has kılarak sadece O'na ibadet ediyorum."

15) "Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin!" De ki: "Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir."

16) Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında (ateşten) katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım bana karşı gelmekten sakının.

17) Tağut'tan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele!

18) Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiple]]> Zümer Suresi Türkçe Meali https://www.zumersuresi.gen.tr/zumer-suresi-turkce-meali.html Sun, 09 Dec 2018 02:39:25 +0000 Zümer suresi Türkçe meali, sure otuz dokuzuncu cüzdür. Türkçe meali ise şu şekildedir. Zümer suresi Türkçe meali, sure otuz dokuzuncu cüzdür. Türkçe meali ise şu şekildedir.

Zümer Suresi Türkçe MealiBismillahirrahmanirrahim

1) Bu kitabın indirilişi Aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. 

2) Muhakkak biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona Halis kılarak Allah'a  kul ol.

3) Halis din Allah içindir, öyle değil mi Ve ondan başka dostlar edinenler biz onlara sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz. Muhakkak ki Allah hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah yalanlayanları ve inkar edenleri hidayete erdirmez.

4) Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O subhandır. O, Allah vahiddir. 

5) Allah gökleri ve yerleri hak ile yarattı. Geceyi gündüze gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı muassır kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana karşı akar. İyi bil ki çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan yalnız O'dur.

6) O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı.2 Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hakimiyet) yalnız onundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz

7) Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.

8) İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için O'na eşler koşar. De ki: "Küfrünle az bir süre yaşayıp geçin! Şüphesiz sen cehennemliklerdensin."

9) (Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür,) yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu" Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.

10) (Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, "Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir."

11) De ki: "Şüphesiz bana, dini Allah'a has kılarak O'na ibadet etmem emredildi."

12) "Bana, müslümanların ilki olmam da emredildi."

13)De ki: "Eğer ben Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım."

14) De ki: "Ben dinimi Allah'a has kılarak sadece O'na ibadet ediyorum."

15) "Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin!" De ki: "Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir."

16) Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında (ateşten) katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım bana karşı gelmekten sakının.

17) Tağut'tan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele!

18) Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ı]]> Zümer Suresi 3 Ayet https://www.zumersuresi.gen.tr/zumer-suresi-3-ayet.html Sun, 09 Dec 2018 09:36:23 +0000 Zümer suresi, yetmiş beş ayetten oluşan Kuran'ı Kerim de otuz dokuzuncu cüzdür. Mekke de indirilmiştir. Bir çok fazileti olan bir suredir. Arapça ve Türkçe okunuşlarına bakalım.Zümer sures Zümer suresi, yetmiş beş ayetten oluşan Kuran'ı Kerim de otuz dokuzuncu cüzdür. Mekke de indirilmiştir. Bir çok fazileti olan bir suredir. Arapça ve Türkçe okunuşlarına bakalım.

Zümer suresi 3 ayeti Arapça 

39/1) Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). 
Zümer Suresi 3 Ayet
39/2) İnnâ enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı fa’budillâhe muhlisan lehud dîn(dine).

39/3) E lâ lillâhid dînul hâlis(hâlisu), vellezînettehazû min dûnihî evliyâ, mâ na’buduhum illâ li yukarribûnâ ilallâhi zulfâ, innallâhe yahkumu beynehum fî mâ hum fîhi yahtelifûn(yahtelifûne), innallâhe lâ yehdî men huve kâzibun keffâr(keffârun). 

Zümer süresi 3 ayeti meali, 

1) Bu  kitabın indirilişi Aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. 

2)Muhakkak biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona Halis kılarak Allah'a  kul ol.

3) Halis din Allah içindir, öyle değil mi Ve ondan başka dostlar edinenler biz onlara sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz. Muhakkak ki Allah hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah yalanlayanları ve inkar edenleri hidayete erdirmez.
]]>
Zümer Suresi 36. Ayet https://www.zumersuresi.gen.tr/zumer-suresi-36.-ayet.html Sun, 09 Dec 2018 23:30:54 +0000 Zümer Suresi 36. Ayet, İslam'ın kutsal saydığı kitaptaki zümer ismi verilen Sure'nin 36. ayetidir. Bu kitabın indirilişi Aziz ve Hakim olan Allah tarafındandır. Resulullah (s.a.v) buyurdu ki; "Her kim Zümer suresini ok Zümer Suresi 36. Ayet, İslam'ın kutsal saydığı kitaptaki zümer ismi verilen Sure'nin 36. ayetidir. Bu kitabın indirilişi Aziz ve Hakim olan Allah tarafındandır. Resulullah (s.a.v) buyurdu ki; "Her kim Zümer suresini okursa Allah'ü Teala ona istediğini verir. Ve ona Allah'tan korkanların sevabı kadar sevap verilir." Böyle iken; Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların yürekleri burkulur. O'ndan başkaları anıldığı zaman derhal yüzleri güler. Şüphesiz, sana bu Kitap'ı hak ile indirdik. Öyleyse sen de dini yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet et. Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak Rablerine hamd ile teşbih ettiklerini görürüz. Bundan böyle insanlar hak ile hüküm arasında bunları söyler; Alemlerin Rabbi Olan Allah'a hamd olsun, derler. Bir rivayete göre; Hadisi şerifte bildirilen; Andolsun ki, kullarıma; Gökleri ve yeri kim yarattı Diye sorsan "Allah" derler. De ki; Allah, her şeyin Yaratıcısıdır. O, her şey üzerinde vekildir. Bu mükemmel kutsal kitap Kur'an, kudretli ve hikmet sahibi olan Allah tarafından bölüm, bölüm indirilmiştir. Ey Muhammed! Onlara söyle; Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada güzellik yapana güzellik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Allah'a yönelenlere gelince, müjde onlaradır. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman bütün gönlünü vererek Rabbine dua etsin.

Zümer Suresi 36. AyetZümer Suresi 36. Ayet Arapça Meali

"Bismillahirrahmanirrahim"

"E leysallahu bi kafin abdeh abdehu ve yuhavvifuneke billezine min dunih dunihi ve men yudlillillahu fe ma lehu min had hadin"

Zümer Suresi 36. Ayet Türkçe Meali;

"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c)'nin Adıyla"

Ve sen yine denendiğinde, ve yine kalbin daraldığında, ve yine bütün kapılar kapandığında ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde uzun uzun düşün ve hatırla Yaratanını! Allah kuluna kafi değil mi

Zümer Suresi 36. Ayetinin Fazileti

  • Zümer Suresini ihlas bir şekilde okunursa Yaradan onun isteklerini ve arzularını ona bahşeder.
  • Bu ayetleri taşıyan her kimse, onu her gören sever, onun taleplerini de severek yerine getirir.
  • Peygamber Efendimizin bildirdiği; Zümer ve İsra Surelerini okumadan uykuya dalmazdı,
  • Her kim Zümer Suresini zikrettikten sonra ki, edilen dualar şeklinde geri çevrilmez,
  • Toplum içerisinde sevilen ve sayılan bir kişi olmak için Zümer Suresi sürekli okunmalıdır.
  • Akla hayale gelen ve gelmeyen bin bir türlü fesatlık ve belalara karşı kale içerisine alınmış olur.
  • İnsanların şerrinden ve kötülüklerinden korunmak için Zümer Suresinin 68-69. ayeti zikredilir.
  • Zümer Suresi inanan insanlar için bir zırhtır. Her gün okuyan Allah'ü Teala'nın nimetine kavuşur.
]]>
Zümer Suresi 53 Ayet https://www.zumersuresi.gen.tr/zumer-suresi-53-ayet.html Mon, 10 Dec 2018 12:19:02 +0000 Zümer Suresi 53 Ayet, kutsal kitabımız Kuran'ın 39. suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. 75 ayetten oluşur. Adını ise 71 ve 73. ayetlerde geçen Zümer kelimesinden almıştır. Zümer suresinde göklerde ve yerde Allah'ın Zümer Suresi 53 Ayet, kutsal kitabımız Kuran'ın 39. suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. 75 ayetten oluşur. Adını ise 71 ve 73. ayetlerde geçen Zümer kelimesinden almıştır. Zümer suresinde göklerde ve yerde Allah'ın birliğini gösteren deliller, müminlerin cennete, kafirlerin ise cehenneme gideceklerinden bahsedilmektedir. İnsanları ölüm gelip çatmadan Allah'a yönelmeye çağırmaktadır. 

Zümer Suresi 53 Ayet Arapça,
kul ya ıbadıyellezine esrefu ala enfusihim la taknetu min rahmetillahi, innalahe yagfiruz zunube cemia (cemian), innehu huvel gafurur rahim (rahimu).

Zümer Suresi 53 Ayet
Zümer Suresi 53 Ayet Türkçe Meali,
Ey Rasulüm, tarafımdan kavmine de ki günah işledikleri, ifrata gittikleri için iç dünyalarındaki açmazlardan, vicdan muhasebesinden kurtulamayan kullarına ve ey kendilerine, birbirlerine kıyan, hatalı ve cahilce davranan cahilce hareket eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah nitekim bütün günahları affeder. Doğrusu o ki Allah çok bağışlayıcıi merhamet sahibi ve engin sahibidir diye benim adıma ilan et.
]]>